مشخصات فنی منبع دوجداره

مشخصات فنی منبع دوجداره

محمد علی پوده
در تاریخ 26 می 2020

مشخصات فنی منبع دوجداره در جدول زیر مشخصات فنی منبع دوجداره را مشاهده می کنید از 300 لیتر تا 2000 لیتر موجود می باشد. ردیف حجم ضخامت جداره وزن طول قطر عدسی قطر جداره دوم 1 300 2-4 112 150 50 58 2 300 5/2-4 125 150 50 58 3 300 3-4 140 150 50 58 4 300 5/2-5 152 150 50 58 5 300 3-5 160 150 50 58 6 400 2-4 135 150 58 66 7 400 5/2-4 145 150 58 66 8 400 3-4 155 150 58 66 9 400 5/2-5 172 150 58 66 10 400 3-5 180 150 58 66  

ادامه مطلب